Kvinner i norge ssb

Vi liker gjerne å tro at kvinner og menn i Norge er fullt likestilt, men er vi egentlig det? La elevene bruke nøkkeltall om likestilling fra Statistisk sentralbyrå og ha en dialog og diskusjon om forskjellene. Hvordan oppnå full likestilling? Utlendingsdirektoratet (UDI) planlegger for 3000 asylsøkere til Norge i år, men åpner for at det kan komme mellom 2000 og 5000. Den forrige prognosen fra To kvinner er pågrepet og siktet for hallikvirksomhet etter at politiet gikk til aksjon mot to thaimassasjesalonger i Kristiansand sentrum. Den ene kvinnen erkjenner  dating sider bedste Kvinner i norge ssb 18. jun 2013 Det blir stadig flere kvinnelige ledere, men kun en fjerdedel av toppledere i Norge er kvinner. De fleste lederstillinger er i privat sektor, og over to tredjedeler av disse er besatt av menn. I offentlig sektor er det langt færre lederstillinger, men her er det en liten overvekt av kvinnelige ledere (Kilde: SSB). 8. jun 2017 "Oppsvinget i fastlandsøkonomien i 1. kvartal i år markerer trolig slutten på konjunkturnedgangen i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014", skriver SSB i sin oppdaterte analyse av norsk økonomi. Nå ser det lysere ut fremover, ifølge SSB som viser til at veksten i BNP Fastlands-Norge var på 2,6 prosent i 1. kvartal 

Fødselsmønstre i utvikling - Minerva

2. feb 2017 Gjennomsnittslønn i Norge Vi har gjort et utvalg i tallene fra SSB, og viser her gjennomsnittlig månedslønn for tolv forskjellige yrker i 2015 og 2016. Da Dinside har skrevet om lønnsforskjeller på grunn av kjønn tidligere, var en av hovedårsakene at det var langt færre kvinner med lønn over 500.000  Kvinner i norge ssb Nyheter. Skrevet av Marianne Solheim Rotihaug. Publisert: 03.03 2017 09:44 Sist oppdatert: 03.03 2017 14:54. Landsverk Sande er ein av 120 kvinnelege ordførarar i Norge i dag. Statistikk frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at berre 28 prosent av landet sine ordførar er kvinner. Dette er likevel ei auke på seks  4. apr 2014 Som tallene i tabellen viser vil kvinnelige ansatte i overnattings- og serveringsvirksomhet få minst i år med en forventet lønnsvekst på 3,8 prosent få totalt De siste lønnstallene fra SSB (mars 2014) viser at heltidsansatte i Norge hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 42 


SSB: Vi blir 6 millioner mennesker i Norge like etter 2030 | ABC . Kvinner i norge ssb

Statistisk sentralbyrå (SSB) er den sentrale institusjonen for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge, og har tillegg en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Nye statistikker og Les mer om Eurostats nye publikasjon "Kvinner og menn i Europa - et statistisk portrett". Kvinner i norge ssb het. utviklingen i sykefraværet for menn og kvinner for perioden 1979–2009 er I sykefraværsstatistikken fra NAV og SSB. (finnes fra år 2000) sykefravær i norge. SaMMenSeTnIngSeFFekTer en noe omtalt og nærliggende forklaring på økt sykefra- vær blant kvinner knytter seg til kvinners økte yrkesdel- takelse (Bjørnstad  Kvinner bytter jobb internt i foretaket i større grad. Dette har sammenheng med at kvinner er overrepresentert i kommunal sektor og har dermed et større internt jobbmarked. Sektor betyr mer for om man bytter jobb, enn om man er kvinne eller mann, sier Ingvild Johansen. SSB har ikke undersøkt om mobiliteten i Norge er lav, 

Channels. Norway. News. Kvinner i norge ssb 14. apr 2016 Sammenlignet med andre, gjør Norge det sterkt. Sammenlignet med oss selv, står vi nesten på stedet hvil. Nye nøkkeltall for likestilling fra Statistisk sentralbyrå (SSB), viser at det har skjedd lite på fem år: Det går mot noe flere kvinner i ledelse (33,1 prosent til 35,8 prosent), lønnsforskjellene har krympet litt,  Norges demografi er den statistiske beskrivelsen og analysen av befolkningen bosatt i landet Norge, og dens aldersmessige, kulturelle og sosiale utvikling som gruppe. Demografien i Norge studeres særlig av Statistisk sentralbyrå, men også som implisitt forskningsfelt ved forskningsmiljøer innen samfunnsøkonomi, by- og 

1. Andel kvinner i finansnæringen. - Finans Norge. Kvinner i norge ssb

Kvinner oftere i offentlig virksomhet Om lag en tredjedel av alle sysselsatte arbeider i dag i offentlig forvaltning, hele 46 prosent av kvinnene og bare 19 prosent av mennene. Kvinnene er i stor grad ansatt i kommunene, mens mennene er mer likelig fordelt på stat og kommune. Fortsatt manns- og kvinneyrker Til tross for  Vibeke Holth. @KapitalVibeke. Redaktør i Kapital, Norges ledende businessblad. .. Norsk Vinkelnerforening og Kapital lanserer kåringen Norges Beste Vinkart. · Twitter for iPhone · no. Detail. 1 4 .. Bladet @Kapital kunne være til inspirasjon for ekte kritisk journalistikk, ikke sånn SSB/Meyer-dill. I bladet følger redaktør  iflirt.no erfaringer Kvinner i norge ssb Den høye forekomsten av osteoporose, også kalt beinskjørhet, som vi opplever i Norge i dag, ser ikke ut til å skylles en enkeltfaktor. Fra 1999 til 2008 sank risikoen for brudd blant kvinner med 13 prosent, og med 5 prosent hos menn. I følge SSB har forventet levealder i Norge økt med over 20 år de siste 100 årene. 11. des 2017 På samme tid viser tall fra Nav at langtidsledigheten går ned, sier SSB-forsker Victoria Sparrman til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Siden oljeprisfallet slo inn over Norge, har det knapt blitt skapt nye jobber i privat sektor. Nesten alle nye jobber har kommet i offentlig sektor. Men nå forventer SSB at den trenden 

30. nov 2015 Det har vært flere kvinner enn menn i Norges befolkning i alle de år før 2010 som vi har statistikk for, det vil si siden 1769, sier demograf Helge Brunborg, som er tilknyttet SSB. - At det nå er flere menn enn kvinner i Norge skyldes både innvandring og at dødeligheten har gått mer ned hos menn enn hos  20. aug 2017 Hvor gamle er norske kvinner når de får barn? Hvor gamle blir vi, og hva dør vi av? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge». Statistikk og informasjon om det norske samfunnet omgir oss på alle kanter. Men hva tallene forteller er ikke alltid like klart. Tallene må  r&b chicks french montana lyrics Kvinner i norge ssb 5. mar 2014 andel kvinner. Kvinneandelen har imidlertid økt fra 16,4 prosent i 2003 til 20,7 prosent i 2012. Veksten har særlig kommet blant kvinner med høyere utdanning. .. I 2011 foretok SSB en større gjennomgang av denne siste . Sysselsatte i petroleumsnæringen og petroleumsrelaterte næringer bosatt i Norge,. Hver fjerde kvinne har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold i Norge viser en undersøkelse gjennomført av NIBR og NTNU i 2005. Samme undersøkelse viser at en av ti kvinner har etter fylte 15 år opplevd voldtekt, og 20 prosent voldtektsforsøk. I 2014 kom den andre omfangsundersøkelsen på vold 

icon Les mer Møt deltakerne i Oppdrag Nord-Norge Oppdrag Nord-Norge er et spennende eventyr som følger ni ekstremsportsutøvere på en båtreise langs spektakulære Nord-Norge.. Finn flere tall Finn detaljerte tall fra Studenter i høyere utdanning Kontakt Jane Bekkengen E-post: gen@ tlf.: 62 88  15. mar 2017 Om lavlønnsprofilen vil endre forholdet mellom kvinner og menn på statistikken, er også usikkert. Nå tjener kvinner 86 prosent av mannens lønn. – Løfter du bunnen, løfter du kvinnen. Da vil også prosenten endre seg. Det er mange kvinner blant de lavlønte, mener Sigrun Kristoffersen i SSB. • Sjekk om du  kontakt cdon.no Kvinner i norge ssb 16. nov 2017 Birger Vikøren er i onsdag midlertidig ansatt som administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå for en periode på seks måneder fra og med 23. november 2017. Han kommer fra stillingen som stabsdirektør i Norges Bank og har sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1986. Han har  I Norge er en svært høy andel av den voksne befolkningen sysselsatte. Forklar hvorfor det er slik. Hvor stor andel av kvinner Beskriv endringene og vurder om Norge har lav eller høy arbeidsledighet sammenliknet med andre land. Vet du om noen grupper er spesielt utsatt? Forklar hva SSB: Flere kvinner jobber heltid.
icon For 2 timer siden Sykepleiere var mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016, ifølge SSB. Tallene viste også at sysselsatte kvinner i aldersgruppen 18–24 år er de som er mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Fra utelivet: For første gang er det flere snusere enn røykere i Norge. For 7 timer siden LB-2017-165845. 32-årig tidligere ustraffet mann ble dømt for vold mot en kvinne han senere var blitt samboer med. Tingretten la til grunn at han i tillegg til lugging og dytting også hadde slått fornærmede i ansiktet med knyttneven, og satte straffen til fengsel i 45 dager. Tiltalte anket over straffutmålingen,  møteplassen single europe Kvinner i norge ssb 11. des 2017 Send pressemeldinger med NTB info - raskeste vei til redaksjonene! Publiser din pressemelding i Norge, Norden og resten av verden. 28. sep 2017 Det er store forskjeller i sysselsettingen mellom personer med ulik landbakgrunn, botid i Norge, innvandringsgrunn, og mellom kvinner og menn. De som har kommet til Norge som flyktninger, som har lavt utdanningsnivå og kort botid i Norge, har lavere sysselsetting enn snittet blant innvandrere.
icon 7. mar 2017 Kvinner i Norge har langt høyere utdanningsnivå enn menn, men tjener likevel mindre. Menn tjente 167 700 kroner mer i snitt i bruttoårsinntekt enn kvinner i 2014. Inntekten var dermed 67 prosent av mennenes, ifølge SSB. – Den viktigste forklaringen er at arbeidsmarkedet er kjønnsdelt. Kvinner og menn  27. feb 2012 En del tidligere studier fra Norge og utlandet tyder på at den som har den høyeste timelønnen, jobber mest, sier forsker Hege Kitterød i SSB til Aftenposten. – Studiene peker i retning av at den som tjener mest, kan forhandle seg bort fra de kjedelige oppgavene i hjemmet. Men jeg kjenner ikke til nyere  c dating gay Kvinner i norge ssb 26. mai 2017 Selvsagt! svarer Birol Ciplak engasjert, når vi stiller det samme spørsmålet som SSB: «Er yrkesaktive kvinner like gode mødre som hjemmeværende kvinner?» – Samfunnet tåler Han kom til Norge fra Tyrkia på 80-tallet, og anser likestilling og demokrati som grunnsteiner i ethvert sunt samfunn. Han er  er nettstedet for alle med tilknytning til norsk barnehagesektor. Nettstedet tar temperaturen på en unik og stadig voksende sektor hver eneste dag.

Færre funksjonshemmede kvinner jobber - funksjonshemmed . Kvinner i norge ssb

15. jun 2015 Konkurransedirektør Christine B. Meyer blir ny leder for Statistisk Sentralbyrå (SSB). Hun er den første kvinne i denne posisjonen og hun er ikke sosial -eller samfunnsøkonom, men siviløkonom. Hun har vært statssekretær og professor ved Norges Handelshøgskole, så kompetansen er det ingen ting å si på  Det er 17493 kvinner som har Betty som første fornavn. Det er 313 som har Boop som etternavn. Jeg vet det finnes en annen som heter det samme som meg i Norge, hun er ca. 5 år yngre enn meg. Men i juni gifter jeg meg med Donald Duck, og da: Det er 167 som har Duck som etternavn. Jeg vet ikke om  møte damer på nett word Kvinner i norge ssb 5 258 317 personer var bosatt i Norge pr. 30. juni 2017. 502 304 personer var i aldersgruppen 67 til 79 år, og 220 437 personer er 80 år og eldre (2015). Forventet levealder ved fødsel i 2016 er 84,2 år for kvinner og 80,6 år for menn. I 2060 vil det ha steget til 87,2 for menn og 89,2 for kvinner, viser tall fra SSB. Fortsatt vil  3. des 2015 Ny forskning tyder imidlertid på at vi ikke nødvendigvis blir friskere, sier SSB-forsker Astri Syse. I Norge føder kvinner i gjennomsnitt 1,76 barn hver, og tallene er ganske like for nabolandene våre. - I enkelte andre land er tallet nede på 1,1 barn per kvinne og i Sør-Korea fødes det 1,2 barn per kvinne.

Vold i Norge. Kilde: SSB 2005. Page 4. 2100 saker 2009. Kilde: SSB. Page 5. Forekomst av relasjonsvold mot kvinner i Norge. • Varierende tall: 3 – 30 % ved selvrapportering. • 10 – 25 % av dette politianmeldes. • Minst 20 000 kvinner i Norge utsettes hvert år for vold/trusler/sexovergrep fra Årlig forekomst i Norge. Ved etablering av modellparametere og datagrunnlag til bruk i modellkjøringene benyttes data for siste statistikkår fra SSB. Estimeringsperiode Dette skjer ved at kvinner i ulike aldere får barn med en viss frekvens. Regionene med høyest nettoflytting til Aust-Agder er fra 2007 Sør-Østlandet, Nord-Norge og Vestlandet. dating k&e slide rules Kvinner i norge ssb 1 av 10 barnehageansatte er menn. I 2016 var 1 av 10 ansatte i norske barnehager menn. Menn utgjør 8 % av barnehagestyrerne, 8 % av de pedagogiske lederne og 9 % av barnehagelærerne. Det har lenge vært et politisk mål å øke andelen menn i barnehager til 20 %. Halvparten av menn i barnehager er ansatt som  25. okt 2014 Nesten halve sykefraværet i Norge skyldes muskel- og skjelettplager, mens 18 prosent av sykepengetilfellene hos kvinner skyldes psykiske plager, ifølge Arbeidstilsynet. I mange tilfeller skyldes de psykiske og/eller de fysiske plagene som den sykemeldte opplever, arbeidsrelatert stress. Les også: Conradi 

  • l mann søker kvinner
  • en forelskelse (awakening) – 2008
  • j norske jenter på nettet
  • Mange østeuropeiske kvinner i renhold | Renholdsnytt. Kvinner i norge ssb

    15. mar 2017 En helt ny datakilde avslører lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i Norge. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er aller størst innen finans og forsikring. Vis mer. Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort sin mest omfattende undersøkelse av lønnsforskjellene mellom menn og kvinner noensinne. kjæresten ute på byen Kvinner i norge ssb 18. jul 2016 Ny rapport fra Statistisk sentralbyrå, utarbeidet av Bjørn Olsen i SSB. Rapporten viser at i årene etter EU-utvidelsen i 2004 var det særlig menn fra EU-land i Øst-Europa som kom til Norge. Denne nye rapporten beskriver kvinnenes del av innvandringen og hvordan de har tilpasset seg arbeidsmarkedet. 27. aug 2015 Gjennomsnittshøyden i Norge er 181 centimeter for menn, og 167 centimeter for kvinner. Det som i størst grad bestemmer hvor høy du blir, er arv, men også miljø spiller en rolle. Runes datter viste fram hundrevis av bilder på mobilen. Ikke ett av dem var av pappa. Annonse. I samarbeid med Grete Roede.

  • Singelklubb falun
  • Jacuzzi q500 light parts
  • Forhold usikker